ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
beer
อายุ
:
32 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีทุกคน
รูปภาพ
: