ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แพร
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ตราด
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
วิธีการกรอกข้อมูลเยอะไป
รูปภาพ
: