ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
นกขมิ้น
อายุ
:
42 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
อยากได้รับข่าวสารออนไลน์
รูปภาพ
: