ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
นุ้ย
อายุ
:
24 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
พะเยา
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
อยากเรียนรู้และแบ่งปันเรื่องราวดีๆของทุกคน
รูปภาพ
: