ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ต๋า
อายุ
:
40 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ชุมพร
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
รูปภาพ
: