ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
น้องนุ๊กนิ๊ก
อายุ
:
21 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ชลบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ขอบคุณพระเจ้าทุกกรณี
รูปภาพ
: