ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เล็ก
อายุ
:
22 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สมุทรปราการ
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ชื่อเล็กน้า เรียก ดาร์ก ก็ได้
รูปภาพ
: