ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ต้นกล้า
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
ชื่อต้นกล้านะครับ
รูปภาพ
: