ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ต้อง
อายุ
:
35 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีทุกๆคน
รูปภาพ
: