ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
คม
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
สวัดดีครับ คม ครับ รักพระเจ้า ครับ
รูปภาพ
: