ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ติ่ง
อายุ
:
40 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีครับ
รูปภาพ
: