ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
มะลิ
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ยินดีรู้จัก
รูปภาพ
: