ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
joy
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้าทรงเป็นความรัก
รูปภาพ
: