ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Pong
อายุ
:
40 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นนทบุรี
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
การตลาด/การขาย
คำแนะนำตัว
:
i am christian
รูปภาพ
: