ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ต้อม
อายุ
:
41 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
วิศวกร/ช่าง
คำแนะนำตัว
:
เป็นคริสตเตียน
รูปภาพ
: