ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
มิ้งค์
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ทำงานที่YFC
รูปภาพ
: