ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แจน
อายุ
:
23 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
อุดรธานี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
เป็นอนุชนที่ ICF อุดรธานีค่ะ :)
รูปภาพ
: