ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
น้ำผึ้ง
อายุ
:
38 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
Amazing Grace
รูปภาพ
: