ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Tum
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
คำแนะนำตัว
:
ปรึกษา แบ่งปัน ร่วมรับใช้
รูปภาพ
: