ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Tom
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สุรินทร์
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ชโลม ชาโลม
รูปภาพ
: