ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Taeng
อายุ
:
35 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สุพรรณบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
คำแนะนำตัว
:
Here I am to worship.
รูปภาพ
: