ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
มิ้น
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
อยากรู้ประสบการณ์ของเพื่อนๆ ที่มีกับพระเจ้านะคะ
รูปภาพ
: