ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เอ๊ด
อายุ
:
37 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
บุรีรัมย์
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ครู/อาจารย์
คำแนะนำตัว
:
ผมรักพระเจ้า
รูปภาพ
: