ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
กอท
อายุ
:
39 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ประจวบคีรีขันธ์
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
โฮซันนา พระเจ้าสูงสุด
รูปภาพ
: