ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
wi
อายุ
:
24 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นนทบุรี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้าเป็นความรัก
รูปภาพ
: