ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
wi
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นนทบุรี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
GOD IS MY ROCK
รูปภาพ
: