ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ม้าลาย
อายุ
:
35 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
พะเยา
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
สวัสดี ^____^ !!
รูปภาพ
: