ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ติ๊ก
อายุ
:
46 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
รับราชการ
คำแนะนำตัว
:
ขอพระเจ้าอวยพร
รูปภาพ
: