ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อูด๊
อายุ
:
35 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
บุรีรัมย์
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
รับราชการ
คำแนะนำตัว
:
รูปภาพ
: