ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
slessalex
อายุ
:
2562 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ราชบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
ไม่ได้ทำงาน
คำแนะนำตัว
:
VRLC
รูปภาพ
: