ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Mo
อายุ
:
24 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
เชื่อ และ ยำเกรง
รูปภาพ
: