ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
yleskyleti
อายุ
:
2563 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ว่างงาน
คำแนะนำตัว
:
B4WV
รูปภาพ
: