ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
JJ
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
นครพนม
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
วิศวกร/ช่าง
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้ารักทุกคน
รูปภาพ
: