ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
joop
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
Hi call me joop!!
รูปภาพ
: