ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
da
อายุ
:
23 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ร่วมใจกันแบ่งปันพระพร god bless you :)
รูปภาพ
: