ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
john
อายุ
:
24 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
ผู้บริหาร/ผู้จัดการ
คำแนะนำตัว
:
I surender to you Lord.
รูปภาพ
: