ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
prame
อายุ
:
19 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ชลบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
Hello!! my name is Prame
รูปภาพ
: