ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แซ้งค์
อายุ
:
38 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
รับราชการ
คำแนะนำตัว
:
มีชีวิต เพื่อนมัสการพระเจ้า
รูปภาพ
: