ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
na
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
ทางเดียว เยซู
รูปภาพ
: