ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อ้อม
อายุ
:
35 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ชลบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
พนักงานโรงงาน
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีทุกคนค่ะ
รูปภาพ
: