ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
nuek
อายุ
:
47 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีครับ
รูปภาพ
: