ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โบว์
อายุ
:
32 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
อนุชน คจ.ประชาสรรค์ดินแดง
รูปภาพ
: