ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
น้ำผึ้ง
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
อยากใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้น
รูปภาพ
: