ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
fliffbrun
อายุ
:
2563 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สงขลา
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
แพทย์/พยาบาล
คำแนะนำตัว
:
P3ZC
รูปภาพ
: