ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
aryamos
อายุ
:
2563 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เลย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
ออกแบบ/ดีไซน์
คำแนะนำตัว
:
YBWH
รูปภาพ
: