ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
kthekids
อายุ
:
2562 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
พะเยา
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
คอมพิวเตอร์
คำแนะนำตัว
:
5ME3
รูปภาพ
: