ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
abaumgardfabi
อายุ
:
2563 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ตรัง
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
ว่างงาน
คำแนะนำตัว
:
GGHK
รูปภาพ
: