ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
nntzennedbe
อายุ
:
2563 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นครพนม
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
HL6N
รูปภาพ
: