ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
slouischeap
อายุ
:
2562 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ชัยนาท
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
6YMF
รูปภาพ
: