ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
fsonnefelrosa
อายุ
:
2561 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
อุดรธานี
การศึกษา
:
สูงกว่าปริญญาโท
อาชีพ
:
วิศวกร/ช่าง
คำแนะนำตัว
:
HG59
รูปภาพ
: